Praktijk: 06 22 72 29 96

Coronavirus COVID-19

Beste zwangere/kraamvrouw en partner,

Op dit moment heerst er in Nederland het coronavirus, een grieppandemie (wereldgriep). Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd dezelfde griep hebben. Het coronavirus veroorzaakt COVID-19. Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van dit virus gecontroleerd verloopt en we elkaar zo veel mogelijk kunnen beschermen, wordt de zorg voor de komende tijd beperkt tot dat wat noodzakelijk is.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaan hard. De beroepsorganisatie voor verloskundigen (KNOV) heeft adviezen opgesteld voor de verloskundige zorg. Alle verloskundigen in de regio gaan zich hieraan houden. Met deze voorzorgsmaatregelen hopen we dat we kunnen voorkomen dat het zorgstelsel de pandemie niet meer kan dragen. Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en kunnen er zaken wijzigen. Hou daarom de social media en email van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

In deze brief informeren wij jullie over een aantal belangrijke zaken.

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus 
Als bijlage bij deze brief zullen wij de meest gestelde vragen van dit moment toevoegen.

Voor jullie en onze gezondheid en veiligheid wijzen wij u op een paar belangrijke zaken:

Heb je één of meerdere symptomen van COVID-19?

 • Koorts
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Keelpijn

Bel dan eerst naar je verloskundige en kom NIET naar de praktijk!

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij niet-zwangere personen. Omdat er nog beperkte data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, NVK en RIVM besloten de RCOG-richtlijn te volgen.

Gezien het belang om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij kritisch gekeken hoe wij onze zorg hier zoveel mogelijk naar kunnen inrichten. Dit betekent een aantal aanpassingen, zodat nodige zorg door blijft gaan met zo min mogelijke kans op verspreiding.

Alle verloskundigenpraktijken in Noord-Brabant en Noord Limburg zullen deze afspraken naleven. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 28 april 2020.

Spreekuren:

 • Het interval tussen de controles, indien geen klachten, wordt op advies van bovenstaande instanties groter gemaakt. Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige of assistente. Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren. Vragen beantwoorden doen we telefonisch. Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen partner, kinderen of andere familileden mee te nemen. We begrijpen dat dit vervelend is, maar willen hiermee voorkomen dat zorgprofessionals onnodig veel mensen zien en dat we niet teveel wachtenden in de wachtkamer komen te zitten. Met het thuisfront beeldbellen, tijdens bijvoorbeeld een echo, mag natuurlijk altijd. Alle (medische) echo-afspraken blijven staan. Niet essentiële afspraken zoals pretecho’s komen te vervallen.
 • Intake gesprekken en counselen rondom prenatale screening zullen telefonisch plaats gaan vinden.
 • Om het spreekuur zo goed mogelijk op tijd te laten verlopen willen we je vragen op tijd te komen. Wij doen ons uiterste best zo op tijd mogelijk te werken, zodat de wachttijd zo beperkt mogelijk zal zijn in de wachtruimte. Vermijd contact met anderen in de wachtkamer door zoveel mogelijk afstand te houden.
 • Om ons allen te beschermen zal er geen speelgoed of leesmateriaal in de spreek- en wachtkamers liggen.
 • De Centering Pregnancy bijeenkomsten zijn geannuleerd.
 • De pretecho’s zullen tot nader bericht tijdelijk niet worden aangeboden.
 • Wanneer je de klachten hebt die hierboven genoemd zijn, willen we je nogmaals vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen.

Sta je op het punt van bevallen?

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. Om zo weinig mogelijk verschillende personen te treffen, hebben we wel besloten ons voorlopig maar op 1 ziekenhuis te richten. Aangezien in onze praktijk de meeste zwangeren kiezen voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, is besloten dat we ons hierop richten en ook nauw betrokken worden bij hoe we de zorg het beste kunnen geven. We kunnen de plaats (thuis/ziekenhuis) van de bevalling wel opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite direct na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Voor meer informatie: https://www.maasziekenhuispantein.nl/nieuws/extra-maatregelen-vanwege-het-coronavirus/1179 

Kraamvisites:

 • Kraamvisites gaan we zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen doen, zolang de situatie dat toelaat.
 • Wanneer we wel op kraamvisite moeten komen, zouden we graag zo min mogelijk andere mensen treffen, dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt.
 • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.

Waarborgen continuïteit

Wij hopen met bovenstaande plannen de verspreiding zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer een groot deel van de totale bevolking ziek is, kan ook onze verloskundigenpraktijk hiermee te maken krijgen. Mochten wij door COVID-19 de zorg voor de praktijk niet kunnen dragen, kunnen wij altijd terugvallen op omliggende praktijken, huisartsen en ziekenhuizen. Wij hebben nauwe contacten met de omliggende verloskundigenpraktijken en het ziekenhuis, zodat we de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord kunnen blijven geven.

(Let op: dit geldt alleen als wij allemaal op hetzelfde moment ziek zijn! Wij zullen jullie op dat moment uiteraard informeren)

Uiteraard blijven we gewoon bereikbaar en zullen we ook je ook altijd langs laten komen of bezoeken indien medisch noodzakelijk.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven jullie de komende tijd zo goed mogelijk van zorg én informatie voorzien en zullen er dan ook alles aan doen om jullie in deze bijzondere periode van jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Hartelijke groet en een goede gezondheid gewenst namens
Team Verloskundige Praktijk Venray

Lonneke Bronswijk
Michelle Janssen
Aranka Kneepkens
Jori van Oosterhout

© Verloskundige praktijk Venray 2020
Created by