Praktijk: 06 22 72 29 96

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die er voor verloskundigen zijn. Die kwaliteit omvat het bijscholen van medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, samenwerking met andere zorgverleners (zoals huisarts en gynaecoloog) en cliëntgericht werken. Wij, de verloskundigen werkzaam bij Verloskundige Praktijk Venray, staan allen geregistreerd in het BIG-register en kwaliteitsregister. Daarnaast zijn de verloskundigen die in onze praktijk de echo’s maken ook geregistreerd in het echoregister van de KNOV.

BIG

De overheid borgt met het BIG register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een 
afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van
kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing.

Echoregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten en zijn bevoegd tot het uitvoeren van echo’s gericht op de verloskundige zorg.

Zorgverzekeraars 

Wij voldoen aan de eisen die een zorgverzekeraar heeft gesteld aan verloskundigen. Wij hebben daarom met alle zorgverzekeraars een contract. Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

© Verloskundige praktijk Venray 2024
Created by