Praktijk: 06 22 72 29 96

CenteringPregnancy™

Wij bieden jullie, naast de keuze voor de reguliere controles, ook een nieuwe methode aan voor de verloskundige zorg: controles in groepsverband. Centering Pregnancy genoemd.

Wat is CenteringPregnancy™?

CenteringPregnancy™ is een programma dat de medische controles en alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd combineert. Daarnaast is er ook tijd om al je vragen te stellen en je ervaringen te delen met vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend.

Wat houdt CenteringPregnancy™ in?

Na de intake en eerste echo’s (individueel), volgt de start-bijeenkomst rond 14 weken zwangerschap. Je ontvangt de zorg t/m 36 weken samen met 6- 10 andere zwangeren van ongeveer dezelfde zwangerschapsduur. Je krijgt daarin een grotere rol in je eigen zorgproces zoals zelf bloeddruk meten, wegen en je eigen dossier bijhouden. Elke groep zwangeren komt 9 keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema. De groepsbijeenkomsten duren langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van ongeveer 20-40 minuten. Daardoor is de contacttijd tijdens de bijeenkomst tussen ons, de verloskundige, en jou als zwangere veel groter en is het mogelijk om meer en uitgebreider onderwerpen te bespreken die van invloed zijn op je zwangerschap en de gezondheid van jou en je kind. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van zorg goede resultaten geeft; er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. Deelneemsters ervaren ook meer vertrouwen in de zwangerschap en bevalling.

Actieve betrokkenheid

Een groep wordt begeleid door twee vaste personen; een van onze verloskundigen en een co-begeleider. Deze tweede begeleider is nodig zodat er altijd een begeleider aanwezig is als de verloskundige de medische zwangerschapscontroles gedaan worden. Ook nodigen we de partners uit bij de bijeenkomst over de bevalling. Na de bevalling vindt de laatste groepsbijeenkomst plaats waarbij de zorg dan wordt afgesloten. Het unieke aan de Centering Pregnancy-methode is de groepsdynamiek; alle aanwezigen, ook de beide begeleiders, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert tot het stellen van vragen die hen bezig houdt. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren.

Het zorgmodel

CenteringPregnancy™ bestaat uit een aantal belangrijke elementen:

  • Het medisch onderzoek vindt individueel plaats tijdens de groepsbijeenkomsten
  • De zwangeren worden actief betrokken bij hun eigen zwangerschapscontroles
  • De verloskundige heeft een coachende en ondersteunende rol
  • Elke groepsbijeenkomst heeft een vaste indeling met een thema. Afhankelijk van de groepsinbreng wordt er verdieping in de thema’s gebracht.
  • De bijdrage van elke zwangere in de groep is belangrijk en de groepsleiding stimuleert iedereen om actief mee te doen.
  • Er is gelegenheid voor informeel sociaal contact tijdens de bijeenkomst
  • Vaste dag/vast tijdstip. Geen wachttijd.
  • Meer contact met je verloskundige.

Wil je meer weten over CenteringPregnancy™, neem dan contact met ons op.

© Verloskundige praktijk Venray 2024
Created by