De eerste week

Controles
Als je bevallen bent komen wij tijdens het kraambed een aantal keer bij je thuis om jou en de baby te controleren. Zoals al eerder beschreven doet de kraamverzorgende het grootste gedeelte van deze controles en heeft zij samen met ons de zorg voor jou en je baby.

 

Als je in het ziekenhuis bevallen bent en/of tijdens de zwangerschap niet bij ons onder controle bent geweest kun je ons bellen wanneer je thuis komt uit het ziekenhuis. Je moet dan ook de kraamzorgorganisatie informeren zodat zij kunnen regelen dat er een kraamverzorgende bij je thuis komt voor de begeleiding en de controles.

Tijdens de controles zullen wij en de kraamverzorgende letten op:

  • het bloedverlies
  • de stand van de baarmoeder
  • de wondgenezing
  • het op gang komen van de borstvoeding
  • de algehele conditie van de moeder en de baby
  • dat de hielprik en de gehoortest is gedaan.

Als problemen zich voordoen of de kraamverzorgende wil graag een extra controle van ons, dan kan de dienstdoende verloskundige gebeld worden.

Aangifte
Na de geboorte hebben jij en je partner drie werkdagen de tijd om aangifte te doen van de geboorte van jullie kind bij de burgerlijke stand van de gemeente. Bevoegd tot aangifte zijn (één) van de ouders en een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Geboorteaangifte doen is niet in iedere gemeente hetzelfde geregeld. Voor meer informatie kun je terecht bij de desbetreffende gemeente.

Hielprik
In de eerste week na de geboorte van de baby wordt wat bloed afgenomen uit de hiel.

van de baby. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Het onderzoek is belangrijk. Snelle opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade in de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van je baby voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. De wijkverpleegkundige komt de hielprik tussen de 5e en 7e dag afnemen. Tijdens de zwangerschap ontvangt u van ons hierover een folder. Je kunt ook nog informatie nalezen op de website van het RIVM: www.rivm.nl/hielprik.

Gehoorscreening
Voor de ontwikkeling van je baby is een goed gehoor erg belangrijk. Kinderen die geen zachte geluiden horen, krijgen later problemen om op een spontane manier te leren praten. Om vast te stellen dat je baby goed kan horen, wordt de gehoortest afgenomen. De baby krijgt een klein dopje in het oor. Het dopje is verbonden aan een meetapparaat. Dit apparaatje meet het gehoor van de baby. Beide oortjes worden apart getest. Na de uitvoering van de test krijg je meteen de uitslag. De gehoortest vindt tegelijkertijd met de hielprik plaats.

Na het kraambed
Na de eerste week sluiten wij, als alles naar wens gaat, het kraambed af. Daarna neemt het consultatiebureau de algemene zorg over met betrekking tot de voeding, de groei van je baby en de vaccinaties. Bij ziekte van jou of je kind neemt de huisarts de zorg over. Voor verloskundige vragen zijn wij altijd tot zes weken na de bevalling nog bereikbaar.

Nacontrole
De nacontrole vindt plaats 6 weken na de geboorte van je kind en is een controle om de zwangerschap, bevalling en kraamtijd na te bespreken. Bij klachten kunnen er controles worden gedaan, bijvoorbeeld controle bloeddruk of onderzoek naar genezing van de hechtingen.. De controle vindt plaats bij de verloskundige die je bevalling begeleidt heeft. Wij vinden het altijd leuk als je je kind meeneemt. Deze controle is niet verplicht.